به بازار سنگ خوش آمدید , ثبت نام رایگان | ورود
logo

مرجع تخصصی صنعت سنگ ایران

هلدینگ ماناس

هلدینگ مانـــاس در بخشــهای صـــادرات و واردات ، تشریفات گمرکی ، ترانزیت ، حمل و نقل ،ظروف خانگی ، آرایشی ، بهداشتی ، فروشگاه اینترنتی و ... فعالیت شایان داشته و در بستـــر های مــذکور دارای تیــمی حرفه ای می باشد .

اطلاعات تماس

حسن اروج زاده

04434372584

04434372585

www.manasholding.com

بازرگان جنب درب گمرک

آگهي هاي فروش
آگهي هاي خرید